Deze dienst is alleen beschikbaar voor meerderjarigen (18+)

Concept

Astrolijn profileert zich als een spirituele hulplijn waar onafhankelijke helderzienden, therapeuten, astrologen ed. hun diensten aanbieden.

Spiritualiteit is zeer divers. Alle consulenten hebben een eigen domein waar ze in uitblinken.

Astrolijn wil spiritualiteit beleven in alle zuiverheid maar "zuiverheid" is een subjectief gegeven. Wat voor de ene mens door de beugel kan, naar maatschappelijke waarden en normen, is misschien voor de andere totaal onaanvaardbaar.

Het is zeer belangrijk een consulent te vinden die op uw golflengte zit en dat kan soms een zoektocht zijn. Daarom geven we u de raad, wanneer het niet klikt met een consulent, het gesprek te beëindigen.

Consulenten werken niet in teamverband. Onnodig hen te belasten met commentaar over hun collega's, het is hen immers contractueel verboden enig commentaar te geven. Hebt u een klacht, bent u teleurgesteld: u kan uw verhaal kwijt op toestelnummer 1000.

Onze Astrolijn garandeert uw anonimiteit. Wanneer een consulent uw contactgegevens vraagt, (wat echt niet gebruikelijk is), staat het u vrij in te gaan op die vraag. Astrolijn kan echter nooit verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijke contacten gelegd via onze lijn.

Consulenten die u zelf gaan bellen naar u, vinden wij niet kunnen. U dient zelf in alle vrijheid te kunnen beslissen of u nog hulp of raad nodig hebt. Een goede, oprechte consulent belt of mailt u niet of nooit op eigen initiatief.

Spiritualiteit betekent vrijheid. Laat u nooit intmideren door eender wie of wat. Iemand die zich spiritueel noemt, jaagt u nooit schrik aan. Een consult moet een goed gevoel geven: zelfs de waarheid mag niet kwetsen.

Uw raadpleging betaalt u via uw telefoonrekening. Laat u nooit verleiden om bijkomend, voor uw telefonisch consult, geld over te maken naar een consulent.

Natuurlijk staat het u vrij om een persoonlijk consult aan te vragen bij de consulent. Vraag duidelijk, in uw eigen belang, voordien naar de kostprijs. Duidelijke afspraken maken, vermijdt misverstanden en ontgoochelingen achteraf.

Onze Astrolijn willen we niet en nooit gebruikt zien als doorgeefluik voor eender welke commerciële dienst dan ook. Onze taak is enkel u in contact te brengen met een hulpverlener.

De verkoop van goederen en diensten via onze Astrolijn kan niet en mag niet. De begeleiding van een aankoop buiten onze Astrolijn om (bijv. : thuisconsult of paranormale beurs) kan en mag wel telefonisch via onze Astrolijn gebeuren. De verantwoordelijkheid ligt bij u.

We geven u de raad mocht u ongevraagd iets toegestuurd krijgen van een medewerker, het onmiddellijk terug te sturen. Er overkomt u echt niets. Angst is een negatief gegeven en een slechte raadgever.

Voor alle duidelijkheid : Astrolijn contacteert u nooit zelf. Ook niet per sms. Wij sturen nooit ongevraagd smsjes. Enkel een door u gestuurd smsje krijgt een antwoord. Wij distantiëren ons, als organisme, van malafide praktijken en willen niet verward worden met concurrenten die er andere gebruiken op na houden. Onze consulenten krijgen nooit via ons uw telefoonnummer in handen.

Beschouw onze astrolijn als een drukke winkelstraat met een algemeen boxnummer dat u kunt bellen voor alle info. Op toestelnummer 1000 begeleidt men u naar een geschikte consulent met een specialisme dat gericht is om uw probleem op te lossen, uw vraag te beantwoorden.

Het staat u natuurlijk vrij te experimenteren en zelf een zoektocht te starten en zo bij iemand geschikt terecht te komen.